WSPARCIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE EPIDEMII

16 kwietnia 2020

Fundacja ING Dzieciom ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działań niezbędnych do prowadzenia edukacji, wychowania, terapii oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Wysokość wnioskowanej kwoty może wynosić maksymalnie 10.000 zł brutto.

W ramach realizowanego projektu można sfinansować:

  • zakup środków ochrony osobistej, detergentów;
  • zakup sprzętu, oprogramowania, pomocy dydaktycznych do prowadzenia edukacji zdalnej;
  • pracę terapeutów, psychologów i innych specjalistów prowadzących działania dla dzieci i / lub ich rodziców czy opiekunów w czasie epidemii;
  • remonty niezbędne do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w czasie epidemii.

Wnioski o granty mogą składać:

  • organizacje pozarządowe,
  • szkoły publiczne, w tym szkoły specjalne,
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • domy dziecka prowadzone przez samorządy lokalne,
  • ośrodki pomocy społecznej działające na rzecz dzieci;

Termin składania wniosków – 22 kwietnia 2020 r. godz. 16.00

Więcej: https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/program-grantowy-2020

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00