Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością !

15 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o możliwości złożenia wniosków przez osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunów o świadczenia z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc skierowana jest do tych osób, które z powodu epidemii straciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Z nowego programu mogą skorzystać uczestnicy m.in.  warsztatów terapii zajęciowych, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wsparcie polega na przyznaniu takim osobom miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł przez 3 miesiące, licząc od marca.

Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest brak możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych w zawieszonej placówce przez okres co najmniej 5 dni w miesiącu.

Program nie określa kryterium dochodowego. Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu.

O wypłatę mogą starać się osoby mające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz opiekunowie osób mających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia.

Świadczenie jednak nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany w ramach tarczy antykryzysowej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje również o innych formach wsparcia podczas pandemii dla osób z niepełnosprawnością: https://www.gov.pl/web/rodzina/10-faktow-o-wsparciu-osob-niepelnosprawnych-podczas-epidemii

Aby otrzymać świadczenie  należy wypełnić wniosek i wskazać w nim Ośrodek, którego działalność została zawieszona, a z którego usług do tej pory korzystano. Dokument można składać do 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia ( www.sow.pfron.org.pl ) lub pocztą do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.

Źródło:  https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-program-pomocy-dla-niepelnosprawnych–rusza-nabor-wnioskow

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00