Nowe stawki za odpady i zmiana numeru konta !

2 kwietnia 2020
Szanowni Mieszkańcy,
 
Przypominamy, iż wszyscy są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, wszystkie odpady oddajemy jako segregowane !
 
Zmiany te spowodowała znowelizowana Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
 
Ponadto Rada Gminy Wojcieszków uchwałą Nr XIV/89/20 z dnia 19 lutego 2020 r.  uchwała odpady komunalne
od 1 kwietnia 2020 roku ustanowiła nowe opłaty:
  •  od osoby w wysokości 12,00 zł.
  •  od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych:
1) za pojemnik o pojemności 120 l – 5,00 zł,
2) za worek o pojemności 120 l – 16,00 zł,
3) za pojemnik o pojemności 240 l – 11,00 zł,
4) za worek o pojemności 240 l – 33,00 zł,
5) za pojemnik o pojemności – 1100 l – 54,00 zł,
6) za pojemnik KP 5 o pojemności 5 m3 – 246,00 zł,
7) za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m3 – 344,00 zł.
W/w uchwałą zostały również ustalone także kary za nie wypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, która wynosi dwukrotność stawki  ustalonej.
Wpłaty dokonujemy na konto Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie Oddział w Wojcieszkowie, ul. Kościelna 40, 21-411 Wojcieszków 34  9206 0009 5500 3304 2000 0080
Wszyscy Mieszkańcy, którzy deklarowali wcześniej odpady niesegregowane, zobligowani są złożyć nowe deklaracje wskazujące na prowadzenie selektywnej zbiórki.
 
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć:
 
👉 drogą pocztową na adres:
      Urząd Gminy
      ul. Kościelna 46
      21-411 Wojcieszków
👉 wrzucić do urny zlokalizowanej przy wejściu do Urzędu
 
👉 lub wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwaną ePUAP podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym na adres skrzynki: epuap/ly27rs96hx/skrytkaESP.
logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00