Odpowiedzialność społeczna! Sołtysi przeciwko wyodrębnieniu funduszu sołeckiego.

30 marca 2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z podaną informacją na stronie internetowej o odwołaniu narady Sołtysów dotyczącej wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2021, a także wysłaniem do każdego z Sołtysów pism z zapytaniem o zajęcie stanowiska w sprawie funduszu sołeckiego informujemy, iż na 22 sołectwa 20 sołectw opowiedziało się przeciw wyodrębnieniu z budżetu Gminy środków w kwocie 500 000 PLN na ten fundusz.

Tylko Sołectwo w Burcu i Oszczepalinie Drugim opowiedziało się za jego wyodrębnieniem.

Cieszy nas fakt, że Państwo Sołtysi i większa część Mieszkańców zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji z jaką przyszło nam się zmierzyć. Pokazuje to wielką odpowiedzialność społeczną i dbanie o dobro całej Gminy. Rozdrobnienie środków na niewielkie inwestycje może doprowadzić do wstrzymania tych większych, na które zostały pozyskane fundusze zewnętrzne.

Na chwilę obecną, biorąc pod uwagę ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 szacujemy, że w 2021 roku wpływy do budżetu z tytułu podatków mogą być mniejsze o 30%. Co może doprowadzić do rezygnacji z części zaplanowanych inwestycji.
Dlatego jeszcze raz dziękujemy Państwu Sołtysom za odpowiedzialną obywatelską postawę.

Wiemy, że stanowisko Sołtysów nie jest wiążące. O tym czy fundusz sołecki zostanie wyodrębniony czy nie, zależy od Rady Gminy Wojcieszków.

Czy Radni zagłosują zgodnie z wolą Sołtysów, Rady Sołeckiej i większości Mieszkańców? Czy zadziałają w interesie całej Gminy? Wszystko okaże się na najbliższej sesji Rady Gminy.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00