Komunikat dotyczący ograniczenia osobistych wizyt w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz w Punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Łukowskiego

25 marca 2020

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), oraz na podstawie  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, następuje tymczasowe zawieszenie udzielania porad osobiście.

W ramach Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Łukowskiego, w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania, udzielanie porad prawnych odbywać się będzie telefonicznie – numery telefonu do kontaktu:

  • 25 642 13 58 – Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Łukowie;
  • 506 182 651– Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Łukowie w Łukowie – (12.00 – 14.00), 724 869 075 (14.00 – 16.00);
  • 600 104 323, 518 415 182 – Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 3 w Adamowie, „mobilny” Punkt NPP w Krzywdzie, Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Stoczku Łukowskim oraz „mobilny” Punkt NPO w Woli Mysłowskiej,

jak również z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, takich jak np. adres e-mail.
Adresy poczty elektronicznej (e-mail) dotyczące poszczególnych Punktów zostały wskazane poniżej.

W przypadku Komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość każda osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail):

  • prawnik1-npp@starostwolukow.pl Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  Nr 1 w Łukowie;
  • prawnik2-npp@starostwolukow.pl Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Łukowie;
  • prawnik4-npp@starostwolukow.pl Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 3 w Adamowie oraz „mobilny” Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Krzywdzie,
  • prawnik5-npp@starostwolukow.pl Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Stoczku Łukowskim oraz „mobilny” Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Woli Mysłowskiej,

wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Osoba uprawniona, po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, może przekazać anonimową opinię (druk ankiety satysfakcji klienta dostępny w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna)  o udzielonej pomocy na adres e-mail: spiszcz@starostwolukow.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków.

W przypadku pytań informacje są udzielane pod nr tel. ☎️📞 25 798 22 03 wew. 150.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00