Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do OKW

25 marca 2020

W związku z epidemią kornawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi m.in. przemieszczania się, zapobiegającymi dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa oraz zawieszeniem, bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Wojcieszków, informuję przedstawicieli komitetów wyborczych, że zgłoszeń kandydatów na członków OKW na terenie Gminy Wojcieszków można dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Skan zgłoszenia (lub zdjęcie) z własnoręcznymi podpisami kandydatów na członków OKW oraz osoby zgłaszającej należy przesłać na adres e-mail Urzędu Gminy Wojcieszków: urzad_gminy@wojcieszkow.pl.

Oryginały zgłoszeń należy przesłać drogą pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy lub doręczyć w terminie późniejszym, uzgodnionym z urzędnikiem wyborczym lub pracownikiem urzędu.

 

W przypadku braków w zgłoszeniu urzędnik wyborczy lub pracownik Urzędu Gminy będzie kontaktował się z osobą dokonującą zgłoszenia telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail, podobnie będzie wyglądał kontakt z kandydatem na członka OKW. Dlatego też proszę o podawanie na formularzach zgłoszeniowych zarówno nr telefonu jak i adresu e-mail.

 

 

Urzędnik Wyborczy

w Gminie Wojcieszków

/-/ Monika Siurek

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00