Segregacja to nie wybór to obowiązek

19 marca 2020
Szanowni Mieszkańcy,
 
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza obowiązkową segregację odpadów, wszyscy Mieszkańcy, którzy zadeklarowali wcześniej odpady niesegregowane, zobligowani są złożyć nowe deklaracje wskazujące na prowadzenie selektywnej zbiórki.
 
Taki obowiązek segregacji na terenie naszej Gminy został ustanowiony Uchwałą Nr XIV/89/20 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 19 lutego 2020 roku, która obowiązywać będzie od dnia 1 kwietnia 2020 roku.
 
 
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć:
 
👉 drogą pocztową na adres:
      Urząd Gminy
      ul. Kościelna 46
      21-411 Wojcieszków
 
👉 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwaną ePUAP podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.
 
Deklaracja do wypełnienia – deklaracja odpady komunalne
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 25 755 41 23 lub 25 755 41 01 wew. 20.
logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00