Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego

19 marca 2020

Wójt Gminy Wojcieszków działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Wojcieszków Nr XI/73/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2020 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Wojcieszków.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie

Oferta konkursowa – wzór

Umowa na realizacje zadania – wzór

Sprawozdanie z realizacji zadania – wzór

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00