Program „Moje miejsce na Ziemi” dla społeczności lokalnych

12 marca 2020

Fundacja Orlen zaprasza do składania wniosków w ramach trzeciej edycji programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”.  Program przewiduje dofinansowanie pomysłów na działania w małych ojczyznach.

Wnioski mogą składać:
1. Organizacje pozarządowe i oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) – tj. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, organizacje społeczno-zawodowe rolników.
2. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
3. Szkoły publiczne, przedszkola publiczne.
4. Koła gospodyń wiejskich.
5. Kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność na terytorium RP.
6. Organizacje społeczno-zawodowe rolników.

Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.
Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi.

Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na projekty realizowane w obszarze:
a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
b) działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
c) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;
d) podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego;
e) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;
f) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt;
g) podnoszenia świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 marca 2020 r.
W ramach  naboru wniosków granty ma uzyskać 300 podmiotów.

Więcej: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx?fbclid=IwAR2YRAvgYVNxDgAja-iT1zHOuCdRMO5LX3Ry95qszUDYQwK-Tt1EhYTce80

Wszelkie pomysły, zapytania i zasady udziału w projekcie związane z programem “Moje Miejsce na Ziemi”, będzie można skonsultować  z Zespołem Fundacji mail: mojemiejsce@orlen.pl i na FB: https://www.facebook.com/FundacjaORLEN/

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00