Koszty jakie ponosi Gmina za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12 marca 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Ustawa o samorządzie gminnym wymienia wśród zadań własnych Gminy prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina ma pokrywać koszty odbioru odpadów i ich zagospodarowania z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Tymczasem koszty systemu gospodarowania odpadami rosną cały czas.

Poniżej rachunek za miesiąc luty 2020 r. z Zakładu Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o. o. w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego.

Dodatkowymi kosztami gospodarki odpadami w Gminie jest zbieranie, transport – realizowane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (ponad 20 tysięcy złotych), a także obsługa administracyjna systemu (w tym program komputerowy oraz wynagrodzenie dwóch pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami, itp.)

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00