Zmiana godz. obrad XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wojcieszków

10 marca 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wojcieszków, która odbędzie się 11 marca 2020 roku o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków lub oglądania transmisji na żywo na stronie YouTube.

Proponowany porządek obrad pozostaje bez zmian:

👉. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
👉. Przyjęcie protokołu nr XIV/2020.
👉. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojcieszków.
👉. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2020 roku.
👉. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojcieszków.
👉. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
👉. Zamknięcie obrad XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Za utrudnienia przepraszamy !!!

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzialow przedszkolnych g. Wojcieszkow

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Projekt uchwały w sprawie PGN

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00