Konferencja pt. „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego”

9 marca 2020

5 marca 2020 r. w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja pt. „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego” pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, organizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Konferencja dedykowana była dla przedstawicieli JST z Województwa Lubelskiego, w której uczestniczyły: Wójt Gminy Wojcieszków – Pani Agnieszka Cieślak oraz Pani Zofia Mikusek.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Artur Soboń – Wiceminister Inwestycji i Rozwoju, Rafał Weber – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Kamil Bortniczuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Robert Krzysztof Nowicki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Podczas konferencji odbyły sesje tematyczne poświęcone w szczególności:
🔶Pierwsza Sesja – obszarom wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej, gdzie poruszono zagadnienia dotyczące dofinansowania jst w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Program Rezerwa Subwencji Ogólnej oraz kwestie wsparcia dla samorządów w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i wsparcia finansowego jst w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+
🔶Druga Sesja – dot. Rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o środki UE” – omówiona została nowa perspektywa finansowa dla jst w latach 2021-2027.
🔶Trzecia sesja dot. Wsparcia samorządów w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” dofinansowywanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
🔶Czwarta Sesja „Wybrane możliwości wsparcia jednostek samorządu terytorialnego” dot. wsparcia mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa, wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w obszarze turystyki, „Rozwój infrastruktury sportowej” oraz jak aplikować o środki z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00