Rusza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

8 marca 2020

Szanowni Mieszkańcy,

od 09.03.2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie, będą wydawane skierowania uprawniające do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019.

Po skierowania należy się zgłaszać osobiście wraz z dokumentem tożsamości i dokumentami potwierdzającymi źródło dochodu, do którego wlicza się:

👉 wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
👉 wynagrodzenie za pracę dorywczą,
👉 świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
👉 renty,
👉 emerytury,
👉 świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
👉 alimenty,
👉 odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
👉 zasiłki dla bezrobotnych,
👉 dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
👉 dochody z gospodarstwa rolnego, dzierżawy (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego przyjmuje, się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł)
👉 świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
👉 dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
👉 dodatek mieszkaniowy,
👉 dodatek energetyczny.

Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących i znajdujących się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych, których dochód nie przekracza 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która będzie dystrybuowana w formie paczek.

Paczki będą wydawane dnia 19.03.2020 r. ok. godz. 12.00 w Świetlicy w Wojcieszkowie

Więcej informacji: http://www.wojcieszkow.naszops.pl/

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00