Zaproszenie do składania wniosków

5 marca 2020

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie dotyczy operacji z zakresu 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – limit środków 246 227,00 złotych.

Formy wsparcia:
👉 pomoc ma formę zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych,
👉 intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowanych,
👉 wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 5 000,00 zł oraz nie więcej niż 30 000,00 zł.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  od 16.03.2020 r. do 30.03.2020 r.

Więcej: http://lgdrazem.pl/…/ogloszenie-o-naborze-grant-rozwoj-miej…

 

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00