Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

27 lutego 2020

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Wojcieszków posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są do ich zgłoszenia lub zaktualizowania takich informacji  i dostarczenia do Urzędu Gminy w Wojcieszkowie.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wojcieszków o wypełnienie druku zgłoszenia lub aktualizacji posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenia do Urzędu Gminy

Druki zgłoszenia dostępne są również w Urzędzie Gminy ul. Kościelna 46, pok. nr 10 (Gospodarka odpadami)

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy w Wojcieszowie ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków, pok. Nr 10.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy w Wojcieszkowie będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 r. poz. 2010) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Informujemy, że aktualnie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Wojcieszków posiada:  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Wojcieszkowie ul. Kościelna 46; 21-411 Wojcieszków tel. 25/755/41/32.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 10, tel. 25/755/41/23

 

DRUKI:

ZGŁOSZENIE ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY-1 ZGŁOSZENIE przydomowa oczyszczalnia-2

ZGŁOSZENIE ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY-1

 

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00