Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój

6 lutego 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza do składania wniosków.

Wnioski o dotacje mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi, jeżeli wykonują działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 27 lutego do 27 marca 2020 r.

Program oferuje dofinansowanie takich zadań jak:
1. Budowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności.
2. Zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń.
3. Zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji.
Najwięcej punktów można otrzymać za realizację inwestycji związanych z produkcją pasz z surowców wolnych od GMO.

Szczegóły na stronie: https://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-42-wsparcie-inwesty…

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00