Wniosek pn. „Energooszczędne oświetlenie Gminy Wojcieszków”

6 lutego 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Gmina Wojcieszków znajduje się na liście wniosków spełniających warunki formalne, w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 w ramach konkursu nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19.

Planowane przedsięwzięcie polega na wymianie już istniejących opraw oświetlenia ulicznego z energochłonnymi źródłami światła na energooszczędne oprawy uliczne typu LED, budowę oraz dobudowę nowych punktów oświetlenia ulicznego na drogach położonych na terenie Gminy Wojcieszków oraz budowę oświetlenia na obiektach rekreacyjno-sportowych w miejscowości Wojcieszków i Wólka Domaszewska.

Celem modernizacji oświetlenia drogowego w gminie jest obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń i podniesienie jakości oświetlenia dróg i obiektów rekreacyjnych. Efektem będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie lamp typu LED.

Wartość projektu ogółem: 4 596 587,93 zł.,
wydatki kwalifikowane – 3 737 063,35 zł.,
wnioskowane dofinansowanie – 3 176 503,84 zł.

Wniosek został przekazany do drugiego etapu oceny formalnej. Czekamy na  rozstrzygnięcie…  Oby się udało !!!

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00