Szansa dla bezrobotnych

5 lutego 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (V)” Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od 10.02.2020 r. do 11.02.2020 r. w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie (I piętro, pok. Nr 10 w godz. od 7:30 do 15:30).

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00