Żłobek Gminny „Puchatek” w Wojcieszkowie

28 stycznia 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Miło nam poinformować, że Gmina Wojcieszków otrzymała z budżetu państwa na budowę i wyposażenie żłobka dla najmłodszych mieszkańców 1.500.000,00 (milion pięćset) złotych. Jest to maksymalna kwota dofinansowania jaką Gmina mogła otrzymać. Wszystko to w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020.

Starania o w/w środki były odpowiedzią na problem występujący w gminie. W obecnej chwili nie funkcjonuje żadna forma opieki nad dziećmi do lat trzech, dzieci są dowożone do sąsiednich gmin, gdzie takie żłobki już funkcjonują (Krzywda, Stanin). Równocześnie z nami starania podjęła Gmina Adamów i Urząd Miasta Łuków. Udało Nam się.

Wg stanu na dzień 31 grudnia liczba dzieci w wieku 1-2 wyniosła 170, natomiast łącznie z dziećmi do lat trzech wyniosła 251. Dlatego też w ramach zadań utworzenie żłobka dla 60 dzieci jest jak najbardziej zasadne.

Skutkiem realizacji planowanej inwestycji będzie zwiększenie aktywizacji zawodowej osób, które będą miały możliwość zatrudnienia w nowym miejscu pracy lub umieszczenia dziecka w żłobku, zapewniającym opiekę i wychowanie.

Planowana inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 1280 w Wojcieszkowie (przy Ośrodku Zdrowia), stanowiącej własność Gminy Wojcieszków.

Wyniki konkursu : https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2020

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00