Dotacje w Gminie Wojcieszków

16 grudnia 2019

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Gmina Wojcieszków ubiega się o przyznanie dotacji,  z których wsparcie przeznaczone dla gminy umożliwiłoby zrealizowanie wielu inwestycji prowadzących do jej rozwoju gospodarczego oraz podnosząc jej konkurencyjność. Jednak na rozstrzygnięcie złożonych w konkursach wniosków trzeba poczekać często kilka miesięcy.

Obecnie w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020, Gmina Wojcieszków dostała dofinansowanie na projekt pt. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wojcieszków”. Zadanie będzie obejmowało kompleksową termomodernizację szkoły podstawowej w Wojcieszkowie i szkoły podstawowej w Wólce Domaszewskiej (m.in. ocieplenie przegród i stropów zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, modernizacja systemów grzewczych, montaż systemów zarządzania energią, itp.)
Wartość projektu – 2 883 612,18 zł;
Wydatki kwalifikowane – 2 323 407,92 zł;
Kwota przyznanego dofinansowania – 1 974 896,73 zł.

Ponadto po raz pierwszy Gmina Wojcieszków otrzymała dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki tej dotacji  do 30 czerwca 2020 zostaną  przebudowane  dwa odcinki dróg w Wólce Domaszewskiej: „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej  na działce ewidencyjnej o nr 76” gdzie koszt kwalifikowany zadania wynosi – 486 949,39 zł, kwota dofinansowania – 340 864,00 zł, kwota udziału własnego – 146 085,39 zł oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej (obręb 0018) zlokalizowanej na działce ewidencyjnej o nr 79” – koszt kwalifikowany zadania – 231 385,34 zł kwota dofinansowania – 161 969,00 zł, kwota udziału własnego – 69 416,34 zł.

W ramach Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 złożono wniosek,  który będzie bezpośrednio służył Mieszkańcom Gminy. Wniosków było na tyle dużo, że zostały one podzielone na 3 projekty pn.:
„Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków” – etap 1 (wartość projektu ogółem – 4 339 509,60 zł., wydatki kwalifikowane – 2 958 583,79 zł., wnioskowane dofinansowanie – 2 514 796,22 zł.);
„Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków” – etap 2 (wartość projektu ogółem – 4 339 557,44 zł., wydatki kwalifikowane – 2 949 492,74 zł., wnioskowane dofinansowanie – 2 507 068,82 zł.);
„Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków” – etap 3 (wartość projektu ogółem –4 179 216,86 zł., wydatki kwalifikowane – 2 756 558,43 zł., wnioskowane dofinansowanie – 2 350 724,65 zł.).
Łącznie wartość projektu energii odnawialnej –12 918 283,90 zł., wydatki kwalifikowane – 8 664 634,96 zł., wnioskowane dofinansowanie – 7 372 589,69 zł.)
Swoim zakresem zadanie inwestycyjne będzie obejmowało: montaż instalacji solarnych, montaż instalacji fotowoltaicznych (PV), montaż kotłów na biomasę oraz montaż pomp ciepła CWU. Całe zadanie inwestycyjne dotyczy wykorzystania energii słonecznej poprzez montaż wyżej wskazanych instalacji, wykorzystując energię słoneczną. Instalacje solarne (do wykonania zaplanowano instalacje 2, 3 i 4 panelowe o mocy jednostkowej odpowiednio 2,72 kW, 4,08 kW, 5,44 kW) wykorzystywane będą do przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU) w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Wojcieszków. Instalacje fotowoltaiczne (do wykonania zaplanowano instalacje o mocy 3,40 kW, 4,76 kW), wykorzystywane będą do produkcji energii elektrycznej, zużywanej na potrzeby własne gospodarstw domowych. Kotły na biomasę (do wykonania zaplanowano instalacje kotłów o mocy 16 kW i 25 kW), zastąpią stare, wysokoemisyjne kotły opalane węglem, w których podstawowym paliwem będzie biomasa – pellet. Posłużą one głównie do ogrzewania budynków oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła CWU powietrze/woda (do wykonania zaplanowano instalacje o mocy 2 kW), wykorzystywane będą do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Przewidywana łączna ilość montowanych urządzeń i instalacji: instalacje solarne (2 panelowe o mocy 2,72 kW – 478 szt., 3 panelowe o mocy 4,08 kW – 209 szt., oraz 4 panelowe o mocy 5,44 kW – 15 szt.), instalacje fotowoltaiczne /PV/ (o mocy 3,40 kW – 158 szt. oraz o mocy 4,76 kW – 157 szt), kotły na biomasę (o mocy 16 kW -19 szt. oraz o mocy 25 kW – 20 szt.), a także instalacja pomp ciepła CWU o mocy kW – 43 szt.

Ponadto w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 został złożony wniosek pn. „Energooszczędne oświetlenie Gminy Wojcieszków”. Planowane  przedsięwzięcie polega na wymianie już istniejących opraw oświetlenia ulicznego z energochłonnymi źródłami światła na energooszczędne oprawy uliczne typu LED, budowę oraz dobudowę nowych punktów oświetlenia ulicznego na drogach położonych na terenie Gminy Wojcieszków oraz budowę oświetlenia na obiektach rekreacyjno-sportowych w miejscowości Wojcieszków i Wólka Domaszewska. Celem modernizacji oświetlenia drogowego w gminie jest obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń i podniesienie jakości oświetlenia dróg i obiektów rekreacyjnych. Efektem będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie lamp typu LED. Osiągnięcie powyższego celu zapewni znaczące osiągniecie efektu ekologicznego, związanego, związanego ze zmniejszeniem kosztów eksploatacji systemu oświetlenia drogowego, a także redukcją emisji CO2  do atmosfery.
Wartość projektu ogółem: 4 596 587,93 zł., wydatki kwalifikowane – 3 737 063,35 zł., wnioskowane dofinansowanie – 3 176 503,84 zł.

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, został złożony wniosek na budowę żłobka oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia w Żłobku Gminnym ”PUCHATEK”. Planowana inwestycja jest utworzeniem nowej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, dotychczas na terenie gminy Wojcieszków nie funkcjonuje żaden żłobek ani klub dziecięcy. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 1280 w miejscowości Wojcieszków, stanowiącej własność Gminy Wojcieszków (KW nr LU1U/00034587/4). W ramach zadań zostanie utworzonych 60 nowych miejsc. Wartość projektu ogółem – 2 233 428,00 zł. , wnioskowane dofinansowanie – 1 500 000,00 zł.

W ramach dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych został złożony wniosek na przebudowę: drogi gminnej nr 102698 L od km 0+000 do km 3+927, w miejscowościach Bystrzyca, Otylin, Helenów, Kolonia Bystrzycka, Wola Bystrzycka. Wartość zadania – 3 987 690,14 zł., dofinansowanie na poziomie min. 70 % oraz drogi gminnej nr 102691 L od km 0+532 do km 2+912 w miejscowości Wojcieszków i Glinne. Wartość zadania – 2 069 154,86 zł, dofinansowanie na poziomie min. 70 %.

Ponadto mamy możliwość przystąpienia do konkursu z Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne RPO, z którego możemy uzyskać wsparcie na roboty budowlane i modernizację infrastruktury kultury przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze. Dofinansowanie do 85 % – dla projektów, których wartość całkowita wynosi min. 4 mln złotych.

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00