Ważna informacja dla organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich !

6 grudnia 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w Narodowym Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego finalizowane są prace związane z ogłoszeniem Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na rok 2020.

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich uprawnionych do ubiegania się o dotacje na projekty społeczne w ramach FIO na  rok 2020,  Priorytet 2-4 :
P2. Priorytet Aktywne społeczeństwo: projekty angażujące obywateli i dające im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich;
P3. Priorytet Aktywni obywatele: projekty przyczyniające się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych;
P4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe: projekty przyczyniające się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i  nie wymaga rejestracji.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00