Konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Wojcieszków z organizacjami pozarządowymi

7 listopada 2019

Wójt Gminy Wojcieszków

ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Wojcieszków

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności

pożytku publicznego na 2020 rok

 

 1. Przedmiot i termin konsultacji.
  1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Wojcieszków na temat projektu programu współpracy Gminy Wojcieszków z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
  2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm. ), prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Wojcieszków.
  3. Termin Konsultacji: 13 listopada 2019 roku godz. 14.00.

 

 1. Tryb, zasady i formy konsultacji.
  1. Konsultacje polegają na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego, będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
  2. Projekt programu współpracy zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Wojcieszków pod adresem wojcieszkow.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wojcieszków pod adresem www.ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl w zakładce Gmina, odnośnik ogłoszenia i w siedzibie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wojcieszkowie przy ul. Kościelnej 46
  3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy Wojcieszków z organizacjami pozarządowymi podczas, którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Wojcieszków (Sala konferencyjna) przy ul. Kościelnej 46, 21-411 Wojcieszków
  4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Wojcieszkowie przy ul. Kościelnej 46, 21-411 Wojcieszków 25-755-42-99 pokój nr 16, osoba do kontaktu Marek Suska.
  5. Kopia protokołu z konsultacji zostanie przekazana w ciągu 3 dni podmiotom, które brały udział w spotkaniu.

 

UWAGA: WYNIKI KONSULTACJI  NIE SĄ WIĄŻĄCE.

 

Projekt Programu Współpracy – PROJEKT 2019

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00