Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Wojcieszków

12 lipca 2019

Rada Gminy Wojcieszków jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium Pani Wójt Agnieszce Cieślak.

Dnia 28 czerwca 2019 r. odbyła się VII sesja Rady Gminy Wojcieszków podczas, której Rada Gminy po raz pierwszy zapoznała się z Raportem o stanie gminy i po raz pierwszy głosowała nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Takie obowiązki na samorządowców wprowadziły nowe zapisy ustawy o samorządzie gminnym.

Raport o stanie gminy Wojcieszków jest zestawieniem najważniejszych danych o naszej gminie i obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Wojcieszków za rok 2018. Zebrane dane od pracowników merytorycznych, jednostek organizacyjnych i instytucji, stanowią podstawowe źródło informacji. Raport opisuje sytuację gminy pod względem społeczeństwa, infrastruktury, środowiska, gospodarki i współpracy. Raport o stanie Gminy Wojcieszków za rok 2018 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00