Nagroda Wójta Gminy Wojcieszków

3 lipca 2019

Dnia 23 czerwca 2019 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków odbyło się oficjalne wręczenie Nagród Wójta Gminy Wojcieszków uczniom za rok szkolny 2018/2019. W uroczystości uczestniczyli wyróżnieni uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczyciele i  dyrektorzy gminnych placówek oświatowych.

Głównym kryterium przyznania nagród za wybitne wyniki w nauce była średnia ocen 5,0 i powyżej oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie. Istotnym kryterium był także udział dzieci i młodzieży w olimpiadach oraz mistrzostwach sportowych i artystycznych na poziomie co najmniej powiatowym.

40 uczniów z gminy Wojcieszków odebrało z rąk Wójta Agnieszki Cieślak oraz Zastępcy Wójta Piotra Goławskiego nagrody – pamiątkowe dyplomy oraz upominki, za wzorowe wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Najlepsi uczniowie mogą poszczycić się średnią 5,55 oraz tytułami laureatów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych, konkursów recytatorskich i wokalnych, turniejów wiedzy obronnej i pożarniczej, zawodów piłkarskich, siatkarskich i lekkoatletycznych oraz konkursów językowych.

Wójt Agnieszka Cieślak gratulowała absolwentom i ich rodzicom wysokich wyników w nauce i osiągnięć w różnych dziedzinach. Dziękowała za to, że biorąc udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych reprezentowali naszą gminę i promowali nasze placówki oświatowe. Życzyła absolwentom, aby wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy, zdobywanie kolejnych sukcesów zaowocowało w otrzymywanie kolejnych nagród, pomnażanie swojego dorobku, a przede wszystkim w lepszą przyszłość.

Podziękowania za zaangażowanie w pracę szkoły oraz na rzecz ucznia otrzymali nauczyciele oraz rodzice.

 

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00