Informacja dotycząca możliwości wykonania instalacji OZE

28 maja 2019

INFORMACJA WÓJTA GMINY WOJCIESZKÓW

DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE)

 

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Wojcieszków

 

Zapraszam wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych ankiet dotyczących dofinansowania budowy lokalnych źródeł energii produkujących ciepło oraz energię elektryczną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Realizacja zakładanych inwestycji uzależniona jest od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup i montaż nowych instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej oraz energii elektrycznej. Dofinansowanie będzie w formie dotacji w wysokości do 85% wartości kosztów kwalifikowanych związanych z budową lokalnych źródeł energii i ciepła.

W załączeniu przekazuję Państwu ankiety dla poszczególnych instalacji. Złożenie ankiet jest niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej i wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim. W dalszej kolejności zobowiązani będą Państwo do złożenia deklaracji udziału w projekcie oraz podpisania umowy użyczenia nieruchomości na potrzeby realizacji projektu. Są to dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.

Ankiety dotyczą następujących instalacji:

  1. Instalacje solarne (kolektory słoneczne) do przygotowania CWU;
  2. Instalacje fotowoltaiczne (PV) do produkcji energii elektrycznej;
  3. Instalacje kotłów na biomasę (pellet);
  4. Instalacje pomp ciepła;

Ankiety dotyczące konkretnej instalacji należy złożyć osobiście, w Urzędzie Gminy Wojcieszków, w pok. Nr 1 (sekretariat),

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019r.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne – właściciele domów jednorodzinnych. Wysokość wkładu własnego mieszkańca, uczestniczącego w projekcie, zależy od rodzaju i wielkości instalacji i orientacyjnie może wynieść w przypadku instalacji solarnych od ok. 2 000,00 zł do ok. 3 000,00 zł, w przypadku instalacji fotowoltaicznej ok. 5 000, 00 zł, w przypadku instalacji kotłów na biomasę od ok. 3 000,00 zł do ok. 4 000,00 zł, natomiast w przypadku pompy ciepła ok. 5 000,00 zł. Ostateczną wysokość wkładu własnego mieszkańca będzie można ustalić po wyborze wykonawcy instalacji, który określi w złożonej ofercie koszt pojedynczej instalacji.

Szczegółowe warunki naboru oraz inne dokumenty związane z przygotowaniem projektu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej oraz podawane do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje można dodatkowo uzyskać pod nr tel. /25/ 755 41 01.

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Wojcieszków

/-/ Agnieszka Cieślak

 

Załączniki:

  1. Ankieta – instalacje solarne
  2. Ankieta – instalacje fotowoltaiczne PV
  3. Ankieta – instalacje kotłów na biomasę
  4. Ankieta – instalacje pomp ciepła CWU
logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00