Język:        
Samorząd Gminy
O nas
Historia
Przyroda
Koła Łowieckie
Sport i rekreacja
Towarzystwo Przyjaciół
Turystyka i zabytki
Obrona cywilna
Kontakt
GOPS
Informacje
Ogłoszenia
Ostrzeżenia meteo
Progr. usuwania azbestu
Obwieszczenia
Nocna opieka zdrowotna
Gospodarka odpadami
Aktualności
Harmonogram zbiórek
Informacje
Dokumenty
Poziomy recyklingu
Zbiorniki bezodpływowe
Pożytek publiczny
Konsultacje
Konkurs
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Informacje ogólne
Realizowane projekty
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Wojcieszków
O projekcie
Projekt Energetyczni kreatorzy zmian
Podsumowanie projektu
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
Dofinansowanie
Piknik rodzinny - 01.09.2013 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Burcu
Dofinansowanie
Plac zabaw w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Plac zabaw w Burcu
Dofinansowanie
Szlak rowerowy na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Mapa szlaku
Opis szlaku
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Jarmark tradycji i kultury 29.06.2014 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Plac zabaw w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wola Burzecka
Dofinansowanie
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


  
Szlak rowerowy na terenie gminy Wojcieszków

Gmina Wojcieszków zrealizowała operację "Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie gminy Wojcieszków z utworzeniem miejsca odpoczynku na szlaku".
Operacja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Wojcieszków poprzez utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego oraz utworzenie miejsca odpoczynku na szlaku.
Realizując operację oznakowano szlak rowerowy na terenie gminy Wojcieszków, na który składają się szlaki czerwony, niebieski i żółty. Utworzono także miejsce odpoczynku na szlaku w postaci wiaty wypoczynkowej, przy której zamontowano stojaki rowerowe. Wydano również folder szlakowy obrazujący przebieg szlaku i opisujący miejsca z terenu gminy warte zobaczenia.
Serdecznie zapraszamy do korzystania ze szlaku.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt: "Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie gminy Wojcieszków z utworzeniem miejsca odpoczynku na szlaku" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER, działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

© 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone!