Język:        
Samorząd Gminy
O nas
Historia
Przyroda
Koła Łowieckie
Sport i rekreacja
Towarzystwo Przyjaciół
Turystyka i zabytki
Obrona cywilna
Kontakt
GOPS
Informacje
Ogłoszenia
Ostrzeżenia meteo
Progr. usuwania azbestu
Obwieszczenia
Nocna opieka zdrowotna
Gospodarka odpadami
Aktualności
Harmonogram zbiórek
Informacje
Dokumenty
Poziomy recyklingu
Zbiorniki bezodpływowe
Pożytek publiczny
Konsultacje
Konkurs
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Informacje ogólne
Realizowane projekty
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Wojcieszków
O projekcie
Projekt Energetyczni kreatorzy zmian
Podsumowanie projektu
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
Dofinansowanie
Piknik rodzinny - 01.09.2013 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Burcu
Dofinansowanie
Plac zabaw w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Plac zabaw w Burcu
Dofinansowanie
Szlak rowerowy na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Mapa szlaku
Opis szlaku
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Jarmark tradycji i kultury 29.06.2014 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Plac zabaw w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wola Burzecka
Dofinansowanie
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Kompetentny urzędnik = sprawny urząd - II edycja"

Projekt "Kompetentny urzędnik = sprawny urząd - II edycja"

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Lider: Euro-Konsult sp. z o.o. Lublin

Partnerzy:

Gmina Wojcieszków, Gmina Miasto Zduńska Wola, Gmina Pionki, Gmina Chotcza, Gmina Stara Błotnica, Miasto i Gmina Wyśmierzyce, Gmina Goszczyn, Miasto i Gmina Mogielnica, Gmina Poświętne, Gmina Inowłódz, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina Aleksandrów, Gmina Dobryszyce, Gmina Rząśnia, Gmina Rusiec, Gmina Drużbice, Gmina Dzwola, Gmina Księżpol, Gmina Trojanów, Miasto i Gmina Mordy, Miasto i Gmina Kosów Lacki, Gmina Miedzna, Gmina Węgrów, Gmina Jadów, Gmina Karniewo, Gmina Miasto Przasnysz, Gmina Miastkowo, Gmina Borowie, Miasto i Gmina Tarczyn, Gmina Nadarzyn, Gmina Miasto Żyrardów, Gmina Zduny, Gmina Oporów, Gmina Pacyna, Gmina Łąck, Gmina Miasto Kutno

Cel projektu: podniesienie jakości funkcjonowania administracji samorządowej przez wdrażanie programów modernizujących pracę 36 urzędów gmin miejskich, wiejsko - miejskich i miast oraz podniesienie kwalifikacji u 485 urzedników w trzech filarach dobrego rządzenia.

W ramach projektu realizowane są:
Szkolenia:
- moduł 1 - Stanowienie prawa (prawo administracyjne, finanse publiczne, zagospodarowanie przestrzenne, prawo lokalne w praktyce, budżet i uchwały okołobudżetowe)
- moduł 2a - Skuteczność organizacji urzędu: (metody tworzenia, wdrażania, monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych)
- moduł 2b - Jakość usług dla mieszkańców (system monitorowania poziomu satysfakcji klientów urzędu)
- moduł 3a - Partnerstwa i partycypacje społeczne (Instrumenty i procedury umozliwiające wdrożenie w JST mechanizmów zwiększających udział roli społeczności lokalnej w sprawach gminy)
- moduł 3b - Transparentność urzędu (zasady konstruowania i wdrażania kodeksów etycznych w JST, warsztaty z zakresu prowadzenia i podnoszenia jakości informacji zamieszczanych w BIP)
Konferencje
Wsparcie konsultacyjno - analityczne
Uczestnictwo w Portalu Jakości Samorządu
Ponadto uczestnicy projektu mają zapewnione:
- zakwaterowanie
- całodzienne wyżywienie
- materiały szkoleniowe
- ubezpieczenie
- zwrot kosztów podróży

© 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone!