Język:        
Samorząd Gminy
O nas
Historia
Przyroda
Koła Łowieckie
Sport i rekreacja
Towarzystwo Przyjaciół
Turystyka i zabytki
Obrona cywilna
Kontakt
GOPS
Informacje
Ogłoszenia
Ostrzeżenia meteo
Progr. usuwania azbestu
Obwieszczenia
Nocna opieka zdrowotna
Gospodarka odpadami
Aktualności
Harmonogram zbiórek
Informacje
Dokumenty
Poziomy recyklingu
Zbiorniki bezodpływowe
Pożytek publiczny
Konsultacje
Konkurs
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Informacje ogólne
Realizowane projekty
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Wojcieszków
O projekcie
Projekt Energetyczni kreatorzy zmian
Podsumowanie projektu
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
Dofinansowanie
Piknik rodzinny - 01.09.2013 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Burcu
Dofinansowanie
Plac zabaw w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Plac zabaw w Burcu
Dofinansowanie
Szlak rowerowy na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Mapa szlaku
Opis szlaku
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Jarmark tradycji i kultury 29.06.2014 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Plac zabaw w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wola Burzecka
Dofinansowanie
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


  
Bądźmy dumni z naszy korzeni

Towarzystwo Przyjaciół Wojcieszkowa informuje o realizacji operacji pn. "Bądźmy dumni z naszych korzeni" wraz z ustawieniem pomnika konia Ramzesa.
Operacja powyższa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

Celem operacji jest promocja lokalnej tradycji i historii gminy Wojcieszków w społeczeństwie oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Wojcieszków poprzez budowę pomnika konia Ramzesa.

Podczas realizacji operacji zorganizowano wydarzenie pn. "Bądźmy dumni z naszych korzeni" mające na celu promocję lokalnej tradycji i historii gminy ze szczególnym uwzględnieniem tradycji hodowli koni w gminie Wojcieszków.
Budowa pomnika konia Ramzesa upamiętnia tradycję hodowli koni w gminie oraz zwiększa atrakcyjność turystyczną gminy Wojcieszków.

Wszystkim przybyłym na wydarzenie serdecznie dziękujemy.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

© 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone!