Język:        
Samorząd Gminy
O nas
Historia
Przyroda
Koła Łowieckie
Sport i rekreacja
Towarzystwo Przyjaciół
Turystyka i zabytki
Obrona cywilna
Kontakt
GOPS
Informacje
Ogłoszenia
Ostrzeżenia meteo
Progr. usuwania azbestu
Obwieszczenia
Nocna opieka zdrowotna
Gospodarka odpadami
Aktualności
Harmonogram zbiórek
Informacje
Dokumenty
Poziomy recyklingu
Zbiorniki bezodpływowe
Pożytek publiczny
Konsultacje
Konkurs
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Informacje ogólne
Realizowane projekty
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Wojcieszków
O projekcie
Projekt Energetyczni kreatorzy zmian
Podsumowanie projektu
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
Dofinansowanie
Piknik rodzinny - 01.09.2013 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Burcu
Dofinansowanie
Plac zabaw w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Plac zabaw w Burcu
Dofinansowanie
Szlak rowerowy na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Mapa szlaku
Opis szlaku
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Jarmark tradycji i kultury 29.06.2014 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Plac zabaw w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wola Burzecka
Dofinansowanie
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


  
Gospodarka odpadami - Dokumenty

- Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/133/17 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (.pdf)

- Uchwała Nr XXVII/184/18 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszków" (.pdf)

- Uchwała Nr XXVII/183/18 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (.pdf)

- Uchwała Nr XXI/132/17 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/71/16 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszków" (.pdf)

- Uchwała Nr XXI/133/17 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. (.pdf)

- Uchwała Nr XV/89/16 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/72/16 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (.pdf)

- Uchwała Nr XIV/79/16 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/71/16 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszków". (.pdf)

- Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.303.2016 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/71/16 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 30 czewrca 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszków", w części obejmującej par. 7 pkt 9, 10, 11, 12 w brzmieniu: "oraz porządkowanie terenów wokół pojemników", par. 9, par. 10 oraz par. 12 ust. 3 w brzmieniu: "ras dużych i olbrzymich bądź" regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały. (.pdf)

- Uchwała Nr XIII/71/16 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszków" (.pdf)

- Uchwała Nr XIII/72/16 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (.pdf)

- Uchwała Nr XIII/74/16 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (.pdf)

- Uchwała Nr XIII/73/16 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (.pdf)

- Ulotka informacyjna (.pdf)

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.pdf)

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.doc)

- Uchwała Nr IX/47/15 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (.pdf)

- Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. (.pdf)

- Uchwała Nr XXI/100/12 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojcieszków (.pdf)

- Uchwała Nr XXI/101/12 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. (.pdf)

- Uchwała Nr XXI/102/12 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. (.pdf)

- Uchwała Nr XXI/103/12 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (.pdf)

- Uchwała Nr XXI/104/12 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicela nieruchomości. (.pdf)

- Uchwała Nr XXI/105/12 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (.pdf)

© 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone!