Język:        
Samorząd Gminy
O nas
Historia
Przyroda
Koła Łowieckie
Sport i rekreacja
Towarzystwo Przyjaciół
Turystyka i zabytki
Obrona cywilna
Kontakt
GOPS
Informacje
Ogłoszenia
Ostrzeżenia meteo
Progr. usuwania azbestu
Obwieszczenia
Nocna opieka zdrowotna
Gospodarka odpadami
Aktualności
Harmonogram zbiórek
Informacje
Dokumenty
Poziomy recyklingu
Zbiorniki bezodpływowe
Pożytek publiczny
Konsultacje
Konkurs
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Informacje ogólne
Realizowane projekty
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Wojcieszków
O projekcie
Projekt Energetyczni kreatorzy zmian
Podsumowanie projektu
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
Dofinansowanie
Piknik rodzinny - 01.09.2013 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Burcu
Dofinansowanie
Plac zabaw w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Plac zabaw w Burcu
Dofinansowanie
Szlak rowerowy na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Mapa szlaku
Opis szlaku
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Jarmark tradycji i kultury 29.06.2014 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Plac zabaw w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wola Burzecka
Dofinansowanie
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


  
Informacje - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Mieszkańców Powiatu Łukowskiego realizowane są przez SPZOZ w Łukowie w następujących miejscach:
1. Łuków przy ul. Partyzantów 10, nr tel. (25) 798 65 90 lub (25) 798 20 01 wew 317)
2. Wojcieszków przy ul. Parkowej 1 (Gminny Ośrodek Zdrowia), nr tel. (25) 755 41 17
3. Stoczek Łukowski przy ul. Piłsudskiego 32 (Przychodnia POZ) nr tel. (25) 797 00 14
Zasady korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w najbliższej placówce Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
świadczenia zdrowotne realizowane są w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.
Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
- w warunkach ambulatoryjnych,
- telefonicznie,
- w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.
W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub w uzasadnionych sytuacjach wezwać karetkę pogotowia.
W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki w domu chorego.
Wezwania telefoniczne do lekarza lub pielęgniarki należy kierować do najbliższej placówki NiŚOZ zgodnie z obszarem zabezpieczenia.
Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w placówkach nocnej i świątecznej opieki POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia gdy:
- nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
- zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
- zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
© 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone!