Język:        
Samorząd Gminy
O nas
Historia
Przyroda
Koła Łowieckie
Sport i rekreacja
Towarzystwo Przyjaciół
Turystyka i zabytki
Obrona cywilna
Kontakt
GOPS
Informacje
Ogłoszenia
Ostrzeżenia meteo
Progr. usuwania azbestu
Obwieszczenia
Nocna opieka zdrowotna
Gospodarka odpadami
Aktualności
Harmonogram zbiórek
Informacje
Dokumenty
Poziomy recyklingu
Zbiorniki bezodpływowe
Pożytek publiczny
Konsultacje
Konkurs
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Informacje ogólne
Realizowane projekty
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Wojcieszków
O projekcie
Projekt Energetyczni kreatorzy zmian
Podsumowanie projektu
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
Dofinansowanie
Piknik rodzinny - 01.09.2013 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Burcu
Dofinansowanie
Plac zabaw w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Plac zabaw w Burcu
Dofinansowanie
Szlak rowerowy na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Mapa szlaku
Opis szlaku
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Jarmark tradycji i kultury 29.06.2014 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Plac zabaw w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wola Burzecka
Dofinansowanie
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


  
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wojcieszków

W latach 2007-2013 został zrealizowany projekt nr 19/09-WND-RPLU.06.01.00-06-059/09 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków na terenie gminy Wojcieszków" dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Oś priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia

Działanie 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska

- wartość projektu - 5 692 530,03 PLN
- wartość dofinansowania - 4 269 397,50 PLN
- wkład własny Gminy - 1 423 132,53 PLN

Projekt składał się z IV zadań:

I zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w Wojcieszkowie - II etap - w miejscowości Wojcieszków – ulice: Kleeberga, Okopowa, Cmentarna i część Sienkiewicza,
II zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w miejscowości Wojcieszków, ul. Grondowa - III etap,
III zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej z przykanalikami i pompowniami ścieków ul. Sienkiewicza i ul. Burzecka w miejscowości Wojcieszków - IV etap,
IV zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków oraz przykanalikami dla miejscowości Bystrzyca i Helenów oraz części miejscowości Wojcieszków.

- Informacja o dofinansowaniu (.pdf)

© 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone!