O projekcie:
Opis projektu
Cel projektu
Harmonogram realizacji
Realizatorzy projektu
Kontakt


Realizatorzy projektu

Realizator projektu:
Gmina Wojcieszków
ul. Kościelna 38, 21-411 Wojcieszków
www.wojcieszkow.pl

Partner projektu:
Fundacja Lem
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
www.lem.org.pl

Instytucja Wdrażająca:
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Rakowiecka 2a, 00-517 Warszawa
www.wwpe.gov.pl