O projekcie:
Opis projektu
Cel projektu
Harmonogram realizacji
Realizatorzy projektu
Kontakt


Kontakt

Biuro projektu:
Urząd Gminy Wojcieszków
ul. Kościelna 38, 21-411 Wojcieszków
tel. 25 755 41 06, 509 629 445