O projekcie:
Opis projektu
Cel projektu
Harmonogram realizacji
Realizatorzy projektu
Kontakt


Harmonogram realizacji

Harmonogram realizacji projektu:

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu

02.01.2010 r.

Działanie 1 - Przygotowanie realizacji projektu

I kw. 2010 r.

Przygotowanie biura projektu

I kw. 2010 r.

Przygotowanie analiz dotyczących realizacji projektu

I kw. 2010 r.

Wybór zespołu projektowego. Przygotowanie regulaminu realizacji projektu

I kw. 2010 r.

Przygotowanie umów z podwykonawcami

I kw. 2010 r.

Działanie 2 - Rekrutacja i szkolenia ostatecznych odbiorców projektu oraz dostarczenie i instalacja sprzętu teleinformatycznego

I kw. 2010 r. -
II kw. 2010 r.

Wybór usługodawców i zakupy przeprowadzone zgodnie z PZP

I kw. 2010 r.

Podpisanie umów z podwykonawcami

I kw. 2010 r.

Rekrutacja uczestników projektu

I kw. 2010 r.

Spotkanie z potencjalnymi uczestnikami projektu

II kw. 2010 r.

Podpisanie umów z ostatecznymi odbiorcami projektu

II kw. 2010 r.

Szkolenia

II kw. 2010 r.

Przekazanie komputerów BO

II kw. 2010 r.

Działanie 3 - Funkcjonowanie i nadzór nad realizacją celów projektu

II kw. 2010 r. -
IV kw. 2012 r.

Prowadzenie biura projektu

II kw. 2010 r. -
IV kw. 2012 r.

Nadzór nad prawidłowością realizacji projektu oraz nad zapewnieniem ciągłości projektu

II kw. 2010 r. -
IV kw. 2012 r.

Doradztwo związane z zakupem analiz monitoringu korzystania z Internetu

II kw. 2010 r. -
IV kw. 2012 r.

Spotkania z uczestnikami projektu (elementy ewaluacji, ankiety itp.)

II kw. 2010 r. -
IV kw. 2012 r.

Prowadzenie monitoringu beneficjentów ostatecznych

II kw. 2010 r. -
IV kw. 2012 r.

Zapewnienie serwisu komputerowego

II kw. 2010 r. -
IV kw. 2012 r.

Działanie 4 - Ewaluacja projektu i działania mające na celu zapewnie jego trwałości

IV kw. 2012 r.

Przygotowanie raportu z ewaluacji projektu

IV kw. 2012 r.

Modernizacja sprzętu i aktualizacja oprogramowywania przekazanego ostatecznym odbiorcom

IV kw. 2012 r.

Przygotowanie raportu końcowego

IV kw. 2012 r.

Rozlicznie projektu

IV kw. 2012 r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu

28.12.2012 r.