O projekcie:
Opis projektu
Cel projektu
Harmonogram realizacji
Realizatorzy projektu
Kontakt


Wykluczenie cyfrowe to brak umiejętności swobodnego posługiwania się komputerami i poruszania się w świecie Internetu. Wielu ludziom trudno dziś wyobrazić sobie życie bez Internetu. Współcześnie Internet to kopalnia wiedzy, jeśli ktoś nie będzie z tego korzystał, to będzie relatywnie tracił. Niestety z różnych przyczyn, nie wszyscy nadążają za postępem. Wydaje się, że w Polsce główną przyczyną jest brak pieniędzy. Tymczasem od wykluczenia cyfrowego wiedzie prosta droga do wykluczenia ze społeczności. Chcąc zmniejszyć zjawisko wykluczenia cyfrowego na terenie naszej gminy w partnerstwie z Fundacją Lem, której fundatorem jest Krajowa Izba Gospodarcza złożyliśmy do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie wniosek o dofinansowanie realizacji projektu "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Wojcieszków w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Programu Innowacyjna Gospodarka.