Język:        
Samorząd Gminy
O nas
Historia
Przyroda
Koła Łowieckie
Sport i rekreacja
Towarzystwo Przyjaciół
Turystyka i zabytki
Obrona cywilna
Kontakt
GOPS
Informacje
Ogłoszenia
Ostrzeżenia meteo
Progr. usuwania azbestu
Obwieszczenia
Nocna opieka zdrowotna
Gospodarka odpadami
Aktualności
Harmonogram zbiórek
Informacje
Dokumenty
Poziomy recyklingu
Zbiorniki bezodpływowe
Pożytek publiczny
Konsultacje
Konkurs
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Informacje ogólne
Realizowane projekty
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Wojcieszków
O projekcie
Projekt Energetyczni kreatorzy zmian
Podsumowanie projektu
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
Dofinansowanie
Piknik rodzinny - 01.09.2013 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Burcu
Dofinansowanie
Plac zabaw w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Plac zabaw w Burcu
Dofinansowanie
Szlak rowerowy na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Mapa szlaku
Opis szlaku
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Jarmark tradycji i kultury 29.06.2014 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Plac zabaw w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wola Burzecka
Dofinansowanie
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


  
Informacje - Program usuwania azbestu
W dniach od 2 do 27 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Wojcieszków, pokój nr 14 będą przyjmowane wnioski o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku – w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" realizowanego przez Samorząd Województwa we współpracy z samorządami lokalnymi województwa lubelskiego.

Wnioski mogą składać:
- osoby fizyczne,
- wspólnoty mieszkaniowe.

Zainteresowani, którzy chcą w 2016 roku wymienić pokrycie dachowe mają możliwość bezpłatnego demontażu i transportu na składowisko wyrobów azbestowych.
Bezpłatnie może być też odebrany eternit zdemontowany z dachów i zgromadzony na posesjach.

Regulamin projektu oraz szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków oraz wzory niezbędnych formularzy i załączników znajdują sie na stronie www.azbest.lubelskie.pl

Formularz wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej dostępny jest w Urzędzie Gminy Wojcieszków, w pokoju nr 14.

Załączniki (.pdf)
- Ogłoszenie Wójta Gminy Wojcieszków
- Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w Projekcie
- Załącznik Nr 1 do Regulaminu - wytyczne
- Załącznik Nr 2 do Regulaminu - wniosek
- Broszura
- Ulotka


- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wojcieszków na lata 2011-2032
© 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone!